Balans Stichting Moonbafoundation 2015
ACTIVA PASSIVA
Liquide Middelen:
Banksaldo 51,10 Vermogen 51,10
51,10 51,10
Verlies en Winstrekening 2015
Reis en verblijfkosten Donaties 51,10
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bankkosten
Winst 51,10
51,10 51,10

 

Balans Stichting Moonbafoundation 2016
2015 2016 2015 2016
ACTIVA PASSIVA
Liquide Middelen:
Banksaldo 51,10 2.130,67 Vermogen 51,10 2.130,67
51,10 2.130,67 51,10 2.130,67
Verlies en Winstrekening 2016
Reis en verblijfkosten 177,69 Donaties 51,10 2.356,57
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bankkosten 34,81
Research 64,50
Winst 51,10 2.079,57
51,10 2.356,57 51,10 2.356,57

 

Balans Stichting Moonbafoundation 2017
2016 2017 2016 2017
ACTIVA PASSIVA
Liquide Middelen:
Banksaldo 2.130,67 1.134,45 Vermogen 2.130,67 1.134,45
2.130,67 1.134,45 2.130,67 1.134,45
Verlies en Winstrekening 2017
Reis en verblijfkosten 177,69 1.314,89 Donaties 2.356,57 630,32
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten 224,80
Bankkosten 34,81 57,21
Research 64,50 29,64
Winst 2.079,57 Verlies 996,22
2.356,57 1.626,54 2.356,57 1.626,54