Skip to main content
Balans Stichting Moonbafoundation 2022
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ACTIVA PASSIVA
Liquide Middelen:
Banksaldo 2.130,67 1.134,45 280,90 930,99 600,19 14,76 Vermogen 2.130,67 1.134,45 280,90 930,99 600,19 14,76
2.130,67 1.134,45 280,90 930,99 600,19 14,76 2.130,67 1.134,45 280,90 930,99 600,19 14,76
Verlies en Winstrekening 2022
Reis en verblijfkosten 177,69 1.314,89 Donaties 2.356,57 630,32 4.607,98 3.875,56 28,95 46,59
Kantoorkosten
medicijnen dieren 691,78 2.166,25 200,00 461,72
Automatiseringskosten 224,80
Bankkosten 34,81 57,21 153,42 135,64 132,75 170,30
Research 64,50 29,64
website 200,00 495,00
shelter kosten 4.416,22 365,62
Winst 2.079,57 Verlies 996,22 853,44 303,8 585,43
2.356,57 1.626,54 5.461,42 3.162,51 332,75 632,02 2.356,57 1.626,54 4.607,98 3.875,56 28,95 46,59